INSCRIPCIONS CURS 2016/2017

El període d’inscripció al servei SLOF s’acaba el 25 de SETEMBRE. Les inscripcions es fan enviant un e-mail a acciosocial@dipsalut.cat

Cal que detalleu la informació següent:

En el cas de les mares, pares o tutors:

Nom i Cognom:
Edat:
Adreça:
CP:
Municipi:
Telèfon:
E-mail

 
Pel que fa a les filles o fills:

Nom i Cognom:
Edat:
Escola:
Municipi:

Els municipis que tinguin més famílies inscrites, seran aquells que tinguin servei SLOF en la seva localitat pel curs 2016/2017.

A partir del 25 de Setembre, us comunicarem en quines localitats es durà a terme l’SLOF. D’aquesta manera, podreu saber si finalment es farà al vostre municipi. En el cas que el poble on residiu no estigui entre aquestes localitats, podreu accedir igualment al servei. Només caldrà que us desplaceu a un dels municipis propers que compti amb el programa.

Per més informació, podeu posar-vos en contacte amb acciosocial@dipsalut.cat per qualsevol dubte.